DIVADLO

Okolí:

o      Široký kámen

o      Stohánek

o      Černá Novina

o      Jenišovský rybník

*

Rejstřík podzemních prostor

*

Odkazy na www:

o      Horolezecký průvodce

o      Hamr na Jezeře

o      Průvodce bývalým VP Ralsko (.pdf)

 

Skalní amfiteátr v severní části bývalého vojenského prostoru Ralsko, na západním úbočí Novinské Horky jihovýchodně od Děvína - k.ú. Hamr pod Ralskem (Ralská pahorkatina / Mimoňsko)

Popis:

Skalní amfiteátr podkovovitého tvaru je tvořen svrchnokřídovmi pískovci středního turonu. Zalesněný amfiteátr je otevřen k východu, severní a jižní stranu uzavírají až 10 m vysoké úzké vypreparované skalní hrady. Na skalách se nachází celá řada mezo a mikroforem zvětrávání pískovců (skalní římsy, dutiny, skalní výklenky, voštiny, pseudoškrapy, vzácně skalní mísy). Pozoruhodné jsou výrazné železité impregnace, vystupující z povrchu skal jako silné roury, desky či růžice.

Nejzajímavější útvarem Švarcvaldská brána (Schwarzwälder Tor - pojmenovaná dle nedaleké, dnes zaniklé vesnice Schwarzwalde - Černá Novina) – skalní brána cca 3 m vysoká a 5 m široká v severozápadní části amfiteátru. Některé skalní útvary využívány horolezecky (kromě vlastní Švarcvaldské brány zejména blízká skála Palice a skály Velbloudice, Velbloud, Borový hrot (Štěničník) a Borový plátek (Štětináč) v jižní hradbě).

Je zde uváděna malá štolka po těžbě železné rudy (nenalezena)

Na vrcholových plošinách a exponovaných svazích skal dochovány reliktní bory se jmelím bílým, v podrostu především lišejníky a mechorosty, vzácně se vyskytují kolenec Morisonův a hadí mord nízký.

Velice malebné místo.

   

Švarcvaldská brána:

 

Skalní  mikroreliéf:

    

Historie:

Ve 20. a 30. letech 20, stol.  využíváno částečně horolezecky (Švarcvaldská brána, Velbloudice, Velbloud), ve větší míře však až od 90. let. (horolezecká oblast „Děvínské polesí“). Ve 2. pol. 20. stol. součást vojenského prostoru Ralsko. Roku 1996 prohlášeno Divadlo přírodní památkou (výměra 2,45 ha).

Přístupnost:

Volně přístupné, mimo značené turistické cesty.

Literatura:

- Peter Mackovčin, Jaromíra Kuncová a kol. - Liberecko - Chráněná území ČR III. (Brno, Praha 2002)

aktualizováno: srpen 2005