ŠIROKÝ KÁMEN

Okolí:

o      Děvín

o      Schächtenstein

o      Stohánek

o      Divadlo

o      Jenišovský rybník

*

Odkazy na www:

o      Průvodce bývalým VP Ralsko (.pdf)

o      vandr

 

Stolový vrch (430 mnm) v severní části bývalého vojenského prostoru Ralsko, jihovýchodně od Hamru nad Jezerem - k.ú. Hamr pod Ralskem (Ralská pahorkatina / Mimoňsko)

Popis:

Geomorfologicky významný pískovcový skalní útvar (svědecké – stolová hora) ze svrchnokřídových pískovců středního turonu s plochým, zcela rovným vrcholem, ze všech stran ohraničena strmými skalními stěnami bez obvyklého pravoúhlého rozvětrávání.

Na suchých a výhřevných skalních hranách zachovány zbytky reliktních borů s břízou bělokorou. Vyskytují se zde některé vzácné druhy rostlin, např. kostřava sivá, ostřice vřesovištní, smldník jelení či hadí mord nízký.  Významný je výskyt jalovce obecného a jeřábu muku. Na severním méně exponovaném svahu se nalézá bohatá populace vzácného rojovníku bahenního. V podrostu jsou hojné mechorosty a lišejníky - travník Schreberův, dvouhrotec čeřitý, dvouhrotec chvostnatý a rašeliník ostrolistý.

Pod Širokým kamenem se údajně nalézá rozsáhlé podzemní skladiště důlních trhavin.

 

Historie:

Ve 2. pol. 20. stol. součást vojenského prostoru Ralsko. Roku 1996 prohlášen kopec přírodní památkou (29,81 ha).

Přístupnost:

Volně (avšak obtížně) přístupné, mimo značené turistické cesty.

Zajímavosti:

Ø        z okrajových skal výhledy na Dlouhý kámen, Stohánek, Bezdězy, Velkou a Malou Bukovou (jihozápadně), Ralsko, Jelení vrchy (západně), Schachtenstein, Hamerský Špičák, Děvín (severozápadně), Ještěd (severovýchodně)... 

 

Ø        lokalita známa jako historické hnízdiště sokola stěhovavého a výra velkého

Literatura:

- Peter Mackovčin, Jaromíra Kuncová a kol. - Liberecko - Chráněná území ČR III. (Brno, Praha 2002)

aktualizováno: srpen 2005