HLAVICE

Podstránky:

o      kostel sv. Linharta

o      hřbitov

*

Okolí:

o      Lesnovek

o      Zourov

o      Vápno

o      Kozmice

o      Mohelka

*

Odkazy na www:

o      Územně identifikační registr ČR

Ves (410 m.n.m.) při horním toku Malé Mohelky - k.ú. Hlavice (Ralská pahorkatina / Českodubsko)

Popis:

Ves se rozkládá v členitém terénu několika roklí, sbíhajících k Malé Mohelce. Na západním okraji vsi v dominantní poloze kostel sv. Linharta s farou, před ním skupina starých lip a hodnotná socha sv. Linharta. Proti kostelu soustředěna většina důležitých budov (stará a nová škola, restaurace), takže “centrum obce” je fakticky na jejím okraji. Pod kostelem proti staré škole pomník padlým v 1. světové válce (zřízený Sokolem v Hlavici s přispěním občanů v roce 1930 - kamenný pilon, na jehož vrcholu sedí sokol na dělové kouli). V areálu nové školy pomník Rudé armády.

Severozápadně od kostela hřbitov. V prostoru mezi kostelem a hřbitovem socha sv. Jana Nepomuckého s reliéfem na soklu (Zpověď královny) z doby okolo r. 1740 a (při cestě do Vápna) kovový kříž s empírovými prvky a s polychromovaným reliéfem Panny Marie Bolestné na soklu z roku 1841 (nemovité kulturní památky). V sousedství hřbitova velké prostranství připomínající parkoviště (bývalé hřiště), kde se dnes soustřeďují atrakce a stánky hlavické pouti.

V jihozápadním sousedství kostela vybudována nová hřiště - tribuna vytváří při pohledu z tohoto směru nápadnou dominantu a výrazně zastiňuje kostel!.

Několik roubených stavení soustředěno zejména ve východní části vsi při cestě na Lesnovek.

      

Historie:

Významné poutní místo.

Přístupnost:

Vsí prochází modrá turistická značka z Ještědu do Mnichova Hradiště.

Zajímavosti:

Ø        Jméno odvozeno od jména návrší Hlava, na němž stojí západní část vsi s kostelem.

Ø        Od kostela pěkný výhled na Ralsko a Bezděz, z některých míst ve vsi i na Ještěd.

Ø        O Hlavici píše K. Světlá v povídce Lamač a jeho dcera, obec najdeme i v díle Fr. Křeliny.

Literatura:

- Pavel David, Vladimír Soukup a kol.: Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku 5 - Máchovo jezero, Ralsko (Praha 1994)

- Emanuel Pocha a kol.: Umělecké památky Čech 1 (Praha 1977)

aktualizováno: srpen 2005