KOZMICE

Okolí:

o      údolí Zábrdky

o      Vápno

o      Hlavice

o      Mohelka

o      Buškovna

*

Odkazy na www:

o      Územně identifikační registr ČR

Ves na hřebeni mezi údolími Zábrdky a Malé Mohelky - k.ú. Kozmice (Jičínská pahorkatina / Mnichovohradišťsko)

Popis:

Vesnici tvoří shluk stavení kolem severojižní silnice (jdoucí po hřebeni od Kláštera Hradiště) a přilehlých ulic (sestupujících do roklí směřujících k Zábrdce a Malé Mohelce) bez výraznějšího centra.

Zhruba uprostřed vsi při hlavní silnici hranolová kaple se zvoničkou, v jejímž interiéru zpustlý dřevěný oltář. Na rozcestí na severním okraji vsi při č.p. 17 klasicistní kamenný kříž s bohatě zdobeným soklem (reliéfy sv. Jan Nepomuckého, sv. Silvestra ? a Panny Marie Bolestné) z roku 1830 (nemovitá kulturní památka). Západně od kaple malý bazén (nejspíš upravený z požární nádrže).

Asi 300 m severně od vsi, na východní straně silnice do Vápna, bývalá cihelna, ze které dochovány pouze výrazné terénní nerovnosti (veškeré budovy odstraněny). Proti ní (na druhé straně silnice) pod mohutným jírovcem sokl křížku s malovanými obrázky svatých (kovový křížek zničen).

Ke vsi patří i osada Mohelka se stejnojmenným mlýnem v údolí Malé Mohelky.

V literatuře zde uváděné pozdně klasicistní sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1852 s reliéfy světců na podstavci nebylo nalezeno.

Kaple:

 

Kříže:

     

Historie:

Součást panství Mnichovo Hradiště. Dnes osada Strážiště.

Přístupnost:

Mimo značené turistické stezky.

Literatura:

- Emanuel Poche a kol: Umělecké památky Čech 2 (Praha 1978)

aktualizováno: srpen 2005