LESNOVEK

Okolí:

o      Čertova zeď

o      Malá Čertova zeď

o      Starý Dub

o      Český Dub

o      Mohelka

o      Hlavice

o      Zourov

*

Odkazy na www:

o      Územně identifikační registr ČR

Ves (370 m.n.m) při prameni jednoho z pravostranných přítoků Malé Mohelky - k.ú. Hlavice (Ralská pahorkatina / Českodubsko)

Dříve Malý Lesnov (Klein Lesnov, Klein-Lösel) 

Popis:

Skupina chalup a statků v malebném údolí, převážně na levém břehu vodoteče, která je někdy považována za jeden z pramenů Malé Mohelky. Několik pěkných roubených chalup (např. č.ev. 1 v jižní části vsi).

V severní části vsi při cestě na Hrubý Lesnov kamenný kříž z roku 1789 s polychromovanými reliéfy Panny Marie Bolestné a tří světců na soklu. Poblíž velmi silný pramen vody. (V turistických průvodcích uváděna u studánky se „zázračnou vodou“ socha Panny Marie Bozkovské – nevím, zde jde o chybu, či o jinou studánku ??.)

Pod Lesnovkem značen na starších mapách vodní mlýn.

 

Kříž:

  

Historie:

Součást panství Mnichovo Hradiště, osada Hlavice.

Přístupnost:

Vsí prochází modrá turistická značka z Ještědu do Mnichova Hradiště. Stará cesta k severu do Hrubého Lesnova (na starších mapách tudy vedena turistická značka) dnes obtížně průchozí - prochází soukromým dvorem, kde volně pobíhající psi.

Zajímavosti:

Ø        Lesnovkem vedla stará poutní cesta do Hlavice.

Ø        Z Lesnovka pocházel M. Beran – kameník, který vytvářel v okolních vsích (Budíkov, Vícmanov, Neveklovice) kamenné plastiky světců.

Literatura:

- Pavel David, Vladimír Soukup a kol.: Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku 5 - Máchovo jezero, Ralsko (Praha 1994)

aktualizováno: srpen 2005