LYSÝ (Küberberg)

Souvisí:

o      údolí Zábrdky

o      Proseč

*

Okolí:

o      Proseč

o      Nový Mlýn

o      Kozmice

o      Pytlíkovský Mlýn

Návrší (399 m.n.m.) na okraji bývalého vojenského prostoru Ralsko nad údolím Zábrdky- k.ú. Jabloneček, dříve Proseč pod Ralskem (Jičínská pahorkatina / Mimoňsko)

Popis:

Plochý nevýrazný hřbet zhruba SZ - JV směru, spadající do údolí Zábrdky a do přilehlých roklí strmými, místy až skalnatými srázy (místy zajímavé výchozy měkkého vápnitého pískovce - spíše při horní hraně svahů – např. na západní či jižní straně), na severozápadní straně navazující v místech zaniklé vsi Proseč úzkou šíjí na náhorní plošinu, na níž dnes obora Židlov. Na této šíji (nedaleko býv. Proseče) výrazné terénní nerovnosti - zřejmě pozůstatky nějaké těžby. Vrch zcela zalesněn (mladé porosty, především borovice).

Při vrstevnicové cestě na západním úbočí kamenný mezník z roku 1822 (?).

Jihozápadní stranu vrchu lemuje strmá rokle - cca v její polovině (jižně od vrcholu Lysého) asi 1,5 m vysoký vodopád, nedaleko nad ním v levém svahu rokle silný výrazný pramen. Dva vodopády (větší cca 2 m výšky) též v rokli severovýchodně od vrcholu.

 

Rokle:

  

Přístupnost:

Volně přístupné, mimo značené turistické cesty.

Zajímavosti:

Ø        Dle starších map ještě v polovině 20. stol. temeno holé - odtud zřejmě jméno vrchu.

Ø        Návrší je nejzápadnějším výběžkem Jičínské pahorkatiny, vklíněným mezi Ralskou pahorkatinu a Jizerskou tabuli.

aktualizováno: srpen 2005