MALÁ ČERTOVA ZEĎ

Souvisí:

o      Rasova rokle

o      Čertova zeď

*

Okolí:

o      Smržov

o      Český Dub

o      Lesnovek

o      Dolní Novina

Návrší (488,6 m.n.m.) západně od Českého Dubu - k.ú. Smržov + Všelibice (Ralská pahorkatina / Českodubsko)

Popis:

Zalesněný hřbet protáhlý ve směru severovýchod - jihozápad, zhruba od Budíkova po silnici Smržov - Český Dub. Po temeni kopce se v minulosti táhla vypreparovaná čedičová žíla, po jejímž vytěžení zde zůstal (na několika místech přerušený) úzký místy až 10 m hluboký kaňon s kolmými pískovcovými stěnami.

 

Přístupnost:

Volně přístupné, mimo značené turistické cesty. Skalní rokle po celé délce neprůchodná (příliš vysoké skalní stupně).

Zajímavosti:

Ø        Jméno odvozeno od skalního útvaru (dnes odtěženého), který byl obdobou nedaleké známější Čertovy zdi. Obě čedičové žíly vznikly současně při horotvorných procesech během třetihor a měly souběžný směr.

Ø        Dříve se označení „Malá Čertova zeď“ zřejmě nevztahovalo ke kopci, ale ke skalního útvaru - u Rasovy rokle na úbočí Špičáku (pokračování čedičové žíly za údolím Smržovského potoka) se uvádí, že vznikla “vytěžením severovýchodního konce Malé Čertovy zdi”.

aktualizováno: srpen 2005