RASOVA ROKLE

Souvisí:

o      Malá Čertova zeď

o      Čertova zeď

*

Okolí:

o      Kotel

o      Smržov

o      Český Dub

o      Starý Dub

Uměle vytvořená rokle na jihozápadním úbočí Špičáku severozápadně od Českého Dubu - k.ú. Český Dub, dříve Malý Dub (Ralská pahorkatina / Českodubsko)

Popis:

Několik desítek metrů dlouhý úzký kaňon ve vápnitých pískovcích s až 20 m vysokými stěnami začíná na vrcholu kopce a sestupuje jihozápadním směrem k silnici Smržov - Český Dub. Na několika místech ponecháno několik sloupků čediče jako “rozpěry”, které nyní vytváří skalní mosty. Stěny tvořeny výraznými svislými vrstvami, které se místy odlupují a padají.

Geologická pozoruhodnost, velice romantické místo.

     

Historie:

Rokle vznikla vytěžením severovýchodního konce čedičové žíly (“Malé Čertovy zdi”),

Přístupnost:

Volně přístupné, mimo značené turistické cesty. Pprůchod roklí náročný, nebezpečí padajících kamenů.

Zajímavosti:

Ø        Čedičová žíla byla obdobou nedaleké známější Čertovy zdi. Obě žíly vznikly současně při horotvorných procesech během třetihor a měly souběžný směr.

Literatura:

- Petr David a kol.: Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku 42 - Ještěd a Podještědí (Praha 2004)

aktualizováno: srpen 2005