SMRŽOV

Souvisí:

o      panství Český Dub

*

Okolí:

o      Rasova rokle

o      Malá Čertova zeď

o      Čertova zeď

*

Rejstřík kaplí

*

Odkazy na www:

o      územně identifikační registr ČR

Ves pod Čertovou zdí - k.ú. Smržov u Českého Dubu (Ralská pahorkatina / Českodubsko)

Popis:

Ves v kotlině při pramenech Smržovského potoka při silnici z Českého Dubo do Osečné je soustředěná kolem nevýrazné návsi s kapličkou. Severozápadně od kaple patrová budova bývalé školy, dnes hostinec Čertova zeď. Před ní kovový kříž na kamenném soklu s rokokovým dekorem a reliéfy (Panna Marie Bolestná, sv. Jan Nepomucký...). V severní části  vsi při silnici do Osečné pomník padlým v 1. světové válce.

Ves obklopena rybízovými plantážemi.

  

Historie:

Ves byla součástí panství Český Dub. Dnes součást obce Český Dub.

Přístupnost:

Mimo značené turistické cesty.

Zajímavosti:

Ø        Koncem 19. stol. působiště učitele Bohumila Boušky, autora nejstarší knížky o českodubském okrese (vydána 1894) a vášnivého ochotníka (mimo jiné zdramatizoval Verneovu Cestu kolem světa - hrála se ve Smržově po tři noci). 

Literatura:

- Josef Lukeš: Vážný i veselý průvodce po kraji Karoliny Světlé (Liberec 1991)

aktualizováno: srpen 2005