DOMASLAVICE

Podstránky:

o      Domaslavický mlýn

o      Domaslavická kaplička

o      Maltézský kámen

*

Souvisí:

o      Vlčetín

*

Okolí:

o      Vlčetín

o      Český Dub

o      Starý Dub

o      Kotel

o      Jenišov

*

Odkazy na www:

o      zajímavosti v okolí Českého Dubu

o      obec Bílá

o      územně identifikační registr ČR

Osada (360 m.n.m.) v údolí Rašovky - k.ú. Vlčetín u Bílé, dříve Javorník (Jičínská pahorkatina / Českodubsko)

Popis:

Malá osada kolem bývalého poplužního dvora a mlýnu na soutoku potoků od Javorníku a od Proseče nedaleko jejich ústí do Rašovky. Na křižovatce jižně od osady Domaslavická kaplička, v jejím sousedství tzv. Maltézský kámen.

 

Historie:

První zmínka 1540. Původně svobodnická usedlost, ve 2. pol. 16. stol. ji pohltil poplužní dvůr, založený Janem z Oprštorfu.

Dříve osada Javorníku (panství Starý Dub), dnes patří k Vlčetínu.

Přístupnost:

Mimo značené turistické cesty.

Zajímavosti:

Ø        Dějiště románu Karolíny Světlé Kříž u potoka.

aktualizováno: srpen 2005