LUHOV

Okolí:

o      Vlčetín

o      Český Dub

*

Odkazy na www:

o      zajímavosti v okolí Českého Dubu

o      obec Bílá

 

Osada (380 mnm) v údolí Bystrá severovýchodně od Českého Dubu - k.ú. Vlčetín u Bílé (Jičínská pahorkatina / Českodubsko)

Popis:

Velmi malá osada v kotlině při pravostranném přítoku bystré, složená z několika roztroušených chalup. Nejzajímavějším patrový roubený statek s pavlačí č.p. 17. Naproti němu socha sv. Floriána. Turistické průvodce uvádí ve vsi  mohutnou lípu, jejíž centrální dutinu prorůstá nový kmen (neviděl jsem).

O samotě na okraji lesa severovýchodně od osady vilka (hájovna??). Pod osadou na Bystré menší rybník.

Historie:

První zmínka k roku 1540. Údajně zemanský statek. Na vojenské mapě z 2. pol. 18. stol. zde malována usedlost charakteru dvora (nevím, jak moc lze na půdorysy na této mapě spoléhat ?), na katastrální mapě v roce 1843 je 6 dřevěných chalup.   

Statek č.p. 17 byl během 2. pol. 20. stol. dvakrát určen k demolici - zachráněn a citlivě rekonstruován byl v „hodině dvanácté“. Roku 1994 prohlášen nemovitou kulturní památkou.

Přístupnost:

Mimo značené turistické cesty.

Zajímavosti:

Ø        Luhov je dějištěm románu Karolíny Světlé Nemodlenec. Jako statek „Nemodlencův“ (zemana Michala Luhovského) je uváděna právě usedlost č.p. 17.

Literatura:

- Josef Lukeš: Vážný i veselý průvodce po kraji Karoliny Světlé (Liberec 1991)

- kol.: Lužické hory, Ještědský hřbet - Turistický průvodce ČSSR 31 (Praha 1987)

aktualizováno: srpen 2005