NOVÝ MLÝN (Neumühl)

Podstránky:

o      Růtův mlýn

*

Souvisí:

o      údolí Zábrdky

o      Vápno

o      Proseč

*

Okolí:

o      Zourov

o      Vápno

o      Kozmice

o      Pytlíkovský Mlýn

o      Lysý

o      Proseč

o      Kostřice

*

Rejstřík podzemních prostor

Rejstřík skalních útvarů

 

Osada v údolí Zábrdky - k.ú. Vápno, dříve Proseč (Ralská pahorkatina / Českodubsko)

Popis:

Osadu dnes tvoří kromě vlastního mlýna pouze dva domy na pravém břehu Zábrdky (výše ve stráni pěkná roubenka). Východně od osady v rokli směřující od Vápna ke mlýnu tři stavení (stará roubenka + dvě novodobé chaty) osady Podvápno.

Nad mlýnem při Zábrdce dva pěkné malé rybníčky.

Jižně od mlýna ve svahu při cestě čtyři do skály tesané místnosti (z toho jedna dvouprostorová),  další umělá jeskyně ve skále na pravé straně potoka (všechny tyto prostory na historickém území Vápna).

V okolí řada silných pramenů (ve svahu proti mlýnu, u roubenky v Podvápně, v rokli pod býv. Kostřicemi 0,5 km severozápadně od mlýna, v údolí Zábrdky jižně od osady…).

Ve svahu západně nad osadou (při cestě z Kostřic do údolí Zábrdky) kamenný mezník s vytesanými písmeny HL.

 

Skalní místnosti:

     

Okolí:

  

Historie:

Vlastní osada Nový Mlýn patřila dříve k Proseči (panství Svijany) a tvořilo ji pět baráků (tak je to alespoň uváděno v součtech obyvatel - na katastrální mapě z roku 1843 je v osadě malováno vedle vlastního mlýna ještě dalších 7 objektů ??). Na osadu na východní straně bezprostředně navazovala osada Podvápno (dle téže katastrální mapy 7 domů), patřící k Vápnu (panství Mnichovo Hradiště).

Dědina Nový Mlýn připomínána prvně roku 1834.

Přístupnost:

Mimo turisticky značené cesty.

Zajímavosti:

Ø        Jméno odvozeno od mlýna, který tvoří jádro osady (ten však častěji nazýván Růtův či Rutův).

Literatura:

- Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách VII (Praha 2003)

aktualizováno: srpen 2005