PYTLÍKOVSKÝ MLÝN (Sägemühl)

Souvisí:

o      údolí Zábrdky

*

Okolí:

o      Lysý

o      Nový Mlýn

o      Kozmice

o      Buškovna

o      Blažkův mlýn

*

Rejstřík vodních mlýnů

 

Zříceniny vodního mlýna na Zábrdce ve stejnojmenné osadě - k.ú. Jabloneček (Jičínská pahorkatina / Mnichovohradišťsko)

Popis:

Výrazná zřícenina mlýna s několika dochovanými místnostmi. Zhruba uprostřed areálu dochován cihlový sokl, na němž pravděpodobně bývala umístěna turbína (?). Nad mlýnem betonové zařízení stavidel. V terénu dosud dobře patrný nefunkční pravobřežní vodní náhon.

Opodál zříceniny na břehu potoka obytné stavení, vzniklé snad přestavbou hospodářského objektu (stodoly?).

     

Historie:

Mlýn stál prokazatelně již ve 2. polovině 18. stol., kdy je značen na tzv. josefských vojenských mapách. V roce 1843 malován v tehdejší katastrální mapě jako dřevěná stavba. Patřil k panství Svijany.

Zanikl pravděpodobně ve 2. pol. 20. stol v souvislosti s vojenským prostorem Ralsko. V létě 2005 patrné očišťování a odkrývání zříceniny - chystá se pravděpodobně nějaké rekonstrukce (??).

Přístupnost:

Volně přístupné, byť pravděpodobně na soukromé zahradě.

Zajímavosti:

Ø        Německý výraz „säge“ znamená pila. Česká podoba jména se objevuje přinejmenším od poloviny 19. stol.

aktualizováno: srpen 2005