ÚDOLÍ ZÁBRDKY (Tal der Klainen Iser)

Souvisí:

o      Zourov

o      Nový Mlýn

o      prosečský vodovod

o      Lysý

o      Pytlíkovský Mlýn

o      Blažkův mlýn

*

Okolí:

o      Hlavice

o      Vápno

o      Kozmice

o      Borovice

o      Proseč

o      Kostřice

*

Rejstřík podzemních prostor

Rejstřík skalních útvarů

*

Odkazy na www:

o      horolezecký průvodce

o      podzemí VVP Ralsko

Romantické údolí na středním toku Zábrdky - (Ralská pahorkatina, Jičínská pahorkatina / Mimoňsko, Českodubsko, Mnichovohradišťsko)

Popis:

„Údolí Zábrdky“ není nějakým jednoznačně vymezeným úsekem. Zde tak nazývám cca 10 km dlouhou část toku mezi Zourovem a Mukařovem. Je to rozhodně nejhezčí a nejdivočejší úsek celého toku Zábrdky.

Zalesněné svahy jsou strmé, místy s vystupujícími skalami z měkkého vápnitého pískovce. Některé skály v dolní části údolí (Vykotlaný zub a Haňulka pod Pytlíkovským Mlýnem, Žabka pod Vícmanovem, Ondřej, Matýsek a Beránkův masiv před Mukařovem) využívány horolezci. Svahy jsou rozčleněny řadou úzkých, skalnatých, po většinu roku vesměs bezvodých roklí s výraznými skalními stupni (dvě pravostranné rokle s potoky a vodopády viz Lysý).

Pod Kostřicemi je ve  skalkách několik menších jeskyněk - jedna z nich při patě svahu má charakter krátké štoly. Řada skalních místností se nalézá v okolí Zourova a Nového Mlýna. V literatuře je uváděna též asi 5 m dlouhá jeskyně s pramenem pod Pytlíkovským mlýnem a jeskyně se dvěma vstupy nedaleko skalní věže Vykotlaný zub.

Dno údolí je v severní části kolem Nového Mlýna lučinaté, využívané každoročně v létě několika dětskými tábory, níže jsou pak bývalé louky zarostlé náletovými dřevinami. Obecně je údolí hodně zamokřené, nalézá se zde řada silných pramenů (v okolí Nového Mlýna, na levém břehu Zábrdky cca 1,5 km pod Novým Mlýnem, v rokli pod Lysým, v osadě Pytlíkovský Mlýn, na okraji Mukařova).

Jediným osídlením v údolí je několik drobných osad kolem bývalých mlýnů (Zourov – zaniklá, Nový Mlýn, Pytlíkovský Mlýn, Podvícmanov s Blažkovým mlýnem) a areál rekreačního střediska nad Mukařovem. V úseku mezi Novým Mlýnem a Pytlíkovským mlýnem dosud stojí dvě již nefunkční vodárny – drobné stavbičky s kovovými vodními koly, které hnaly vodu do výše položených vodojemů. První se nachází na pravém břehu Zábrdky cca 1 km pod Novým Mlýnem (dnes již bez zřetelného náhonu – souvisela patrně s vodojemem v Proseči), druhá o kilometr níže na levém břehu pod Kozmicemi (s funkčním náhonem a jezem).

  

Mlýny:

  

Vodárny:

   

Podzemní prostory:

    

Historie:

Údolí bývalo tradiční hranicí mezi českojazyčnými a německojazyčnými oblastmi. Za druhé světové války tudy probíhala hranice mezi protektorátem a „Říší“, ve druhé polovině 20. stol. pak tvořilo údolí východní hranici vojenského prostoru Ralsko.

Přístupnost:

Celé údolí poměrně dobře průchozí (u Pytlíkovského mlýna orientačně náročnější), mimo značené turistické cesty.

Zajímavosti:

Ø        Zábrdka se na starých mapách nazývá též Klain Iser (Malá Jizera), v úseku kolem Nového Mlýna pak Podvápenský potok a nad Zourovem Sabether Bach.

aktualizováno: srpen 2005