ZOUROV (Sauermühl)

Souvisí:

o      údolí Zábrdky

*

Okolí:

o      Čertova zeď

o      Hlavice

o      Vápno

o      Nový Mlýn

o      Kostřice

o      Dolní Novina

*

Rejstřík vodních mlýnů

Rejstřík podzemních prostor

Zaniklý vodní mlýn na Zábrdce, severozápadně od Vápna - k.ú. Jabloneček, dříve Křída (Ralská pahorkatina / Mimoňsko)

Též Zourovský mlýn 

Popis:

Vlastní mlýn (kdysi čp. 3) zcela zaniklý (případné drobné stopy zarostlé hustým křovím a buření). Dochována mohutná hráz Zourovského rybníka (Sauerteich), na jehož místě dnes mokřina.

V pískovcové skále při cestě západně od bývalého mlýna skupina čtyř ve skále tesaných místností - nejjižnější z nich sloužila jako stáje (zbytky do skály tesaných žlabů), nejsevernější zjevně ještě v nedávné době jako garáž (nad vstupem ve skále vytesaná datace 1929). 

O něco jižněji (na druhé straně příčné rokle, sestupující ze Zourovského vrchu) dvouprostorová skalní místnost, v níž studna (již na bývalém katastru Proseče).

Asi 1 km nad Zourovským rybníkem na Zábrdce další mohutná hráz.

Skalní místnosti:

      

Historie:

Mlýn připomínán již v Tereziánském katastru roku 1715. Ke mlýnu patřily tři rybníky (kde se chovaly ryby na prodej - hlavně pstruzi duhoví), 14 ha půdy a pila. Patřil k větším mlýnům - zaměstnával až 9 lidí. Mlýn pracoval do roku 1945, pila při něm do roku 1957.

Zakladatelem mlýna byl údajně jakýsi Sauer, od kterého je odvozováno jméno mlýna. Z dalších majitelů je k rokům 1788 a 1843 jmenován Franz Korselt, 1877 Ferdinand Schwarz a od roku 1890 Josef Weiser, jehož potomci drželi mlýn a pilu až do roku 1957.

Mlýn zanikl někdy ve 2. pol. 20. stol v souvislosti s vojenským prostorem Ralsko.

Přístupnost:

Volně přístupné, mimo značené cesty.

Zajímavosti:

Ø        Mlýn je někdy uváděn na mapách i v turistické literatuře jako “Nový mlýn Zourov”. Jde pravděpodobně o poměrně nedávný omyl, kdy bylo spojeno jméno tohoto mlýna se jménem mlýna níže ležícího. Ve starších mapách – před rokem 1980 - jsem na tuto podobu jména nikde nenarazil.

Literatura:

- Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách VII (Praha 2003)

aktualizováno: srpen 2005