MÍSTOPIS OKOLÍ ZÁBRDKY

Základem těchto stránek jsou „místa“ – tedy nějaký v krajině jasně identifikovatelný, vzájemně související a společným jménem označitelný soubor prvků či objektů (vesnice, vrch, skalní útvar, rybník…). Některá místa jsou ještě dále členěny na menší části či jednotlivé objekty (kostel, zámek, mlýn…).

Popis jednotlivých míst či objektů má jednotnou strukturu: pod nadpisem, kterým je oficiální či nejběžněji používaný název (v historicky německojazyčné oblasti též německý) je tučně stručná charakteristika místa (objektu), za ní pak příslušné katastrální území a bližší lokalizace geomorfologická (na úrovni geomorfologické jednotky celek) a politická (odvozená do příslušné pověřené obce), pod tím kurzívou další dnes používané varianty jména a následují kapitoly popis, historie, zajímavosti (starší varianty či vznik jména, pověsti, vztah k uměleckým dílům, rodiště či působiště slavných osobností…), přístupnost (základní turistické údaje – vztah k turistickým značeným trasám, omezení přístupnosti, případně informace o terénních informačních systémech) a základní výběr literatury, z níž bylo čerpáno (informační zdroje z internetu se zde neuvádí – jsou v levém sloupci – viz dále). Údaj o aktualizaci v pravém dolním rohu se netýká fyzického vytvoření (úpravy) webových stránek, ale aktuálnosti údajů na nich publikovaných. Informace o ochraně místa (objektu) z hlediska památkové péče či ochrany přírody nemá ve struktuře stránky své pevné místo – je zařazována tam, kam se hodí s ohledem na čitelnost textu.

Maximální množství údajů uvedených v kapitolách popis a přístupnost byly „na vlastní oči“ ověřeny. Pokud jde o údaje převzaté, pak jsou většinou uvedeny nějakou relativizující frází jako „údajně“, „uvádí se“ a podobně. Takto jsou uvedeny i údaje v ostatních kapitolách, o kterých mám z nějakého důvodu pochybnosti, avšak pro úplnost informace jsem se rozhodl je přesto zařadit.

Na stránkách jednotlivých míst či objektů nejsou zmínky o okolních či souvisejících místech prolinkovány (moc linků přímo v textu mi přijde nepřehledné – navíc opticky zdůrazňující to, co v tu chvíli není vůbec podstatné). Linky na podrobnější stránky některých objektů v daném místě, na související či okolní místa, na související rejstříky i na zajímavější webově stránky o tomto místě pojednávající jsou soustředěny v levém sloupci.

Důležitou součástí stránek jsou fotografie. Při kliknutí na náhledy na stránce místa či objektu se většinou otevře stránka se  zvětšeninou dané fotografie a jejím podrobným popiskem. V některých případech se otevře stránka s podrobnějším popisem zobrazeného místa (a s novou nabídkou náhledů). Z popisků pod fotografiemi jsou na rozdíl od „textových“ stránek linky na veškerá související místa.

99% zde uveřejněných fotografií je mých vlastních, případně mých kamarádů. Pouze ve výjimečných případech (především historické fotografie) využívám obrázků převzatých. Tato skutečnost včetně přesné identifikace zdroje je vždy uvedena v pravém dolním rohu stránky. U vlastních fotografií je na tomto místě uveden měsíc a rok pořízení fotografie.